ПРОЕКТ ГЛОБАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ НА МЕСТНО НИВО
МЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ

Продължаваме напред

Застъпническа инициатива „Продължи напред – сбъдни мечтите си“
Продължителност на инициативата 01.10.2018 г. – 30.11.2018 г
Проектът на стойност 2 877,65лв.

Местни партньори
• Община Нови пазар,
• ПГ по фина керамика „Асен Златаров“ ,
• Телевизия „Часът на Нови пазар“,
• ЦОП Нови пазар, ул. „Милин камък“ 2а

Цел 5: Равноправие и овластяване на жените и момичетата
5.3. Премахване на всички вредни практики, като ранни и принудителни бракове.
Превенция на ранните или детски бракове и ранното отпадане от училище на момичета от ромската общност .
Това е дългосрочна цел, която във времето ще се реализира с много усилия от страната на хората, институциите, училищата, НПО и др.

Основната цел на инициативата е да насочи фокуса на внимание върху проблема с ранните женитби в гр. Нови пазар, както и да провокира действия за неговото решаване.
Съгласно предварително планираните дейности за провеждане на инициативата на ЖРС „Хаячи“ – „Продължи напред-сбъдни мечтите си“ бяха проведени редица срещи, в училища, в професионални гимназии, по домовете на децата и младежите. Разяснени бяха целите на инициативата преди всичко на родителите, които дадоха съгласие децата им да участват в нея, след това на учителите в училищата от които се избираха децата и младежите и след това се работеше за мотивиране на самите деца да участват в инициативата. Това е огромен труд от страната на екипа на ЖРС „Хаячи“, отговарящ за провеждане на инициативата. Децата и младежите в нашето съвремие не се интересуват от нищо освен Фейсбук и музика . За да ги мотивираш за участие в инициатива по такава сериозна тема ,като „Превенция на ранните или детски бракове и ранното отпадане от училище на момичета от ромската общност“ бе истинско предизвикателство пред нас, необходимо бе огромно търпение, убеждение за по-добро бъдеще, лични примери и авторитетни личности. Сдружението беше убедено в това ,че е необходимо събирането на децата и младежите и да им се изнесат някои материали по темата , както и да се предразположат за работа, мислене -да се накарат да работят по темата и да им интересно в същото време. Малко повече време ни отне за да оформим групите, тъй като искахме смесени групи от по-будни деца и по-свити, така и ги нареждахме в залата, смесено, за да провокираме всички деца, да вземат участие и да им се чуе думата. Подхода, който избрахме проработи и успяхме на направим страхотни обучителни семинари, с материалите, които закупихме правиха децата различни неща, например днес аз се чувствам като -цвете, облак, дъжд или слънце и др. Толкова много талантливи деца има , страхотни неща правиха. Много добре се възприемаше, това, че всеки имаше „бадж„ -тиксо с името си, децата и младежите се чувстваха се значими, ние искахме от тях да си кажат мнението, убеждавахме ги, че както за нас така и за тях това е важно.


Преките участници ще се включат в обучително-информационните семинари.
Това са представители на ромската общност, т.нар. „миллет“-турско говорещи. В тази общност до ден днешен се спазват „традиции“ за ранни (детски бракове), които в повечето случаи са уредени бракове. Момичето се пази от малка, без придружител или само не се пуска на улицата, девствеността е водещ фактор при женитбите в тази общност. Темата „ секс“ е тема „табу“ в ромската общност. На момичетата не се обяснява какво се случва в първата брачна нощ и по тази причини всички „Малките булки“ отговарят на въпроса „кога стана пишман , че се омъжи рано?“- отговорът „на сутринта“. Чрез работата с родителите и прокарване на идеи за продължаващо образование може да се намалят щетите и броя на ранните бракове. Паралелно с момичетата в семинарите взеха участие и момчетата, които ще станат проводници на промяната и преодоляване на вредните практики.

Непреките участници са:
• 75 родители на всички преки участници в проекта;
• Над 500 зрители на телевизия „Часът на Нови пазар“;
• 30 участници във фокус групи с родители, представители на държавна администрация, училища, социални услуги и др.;
• кметове на населени места, секретари на кметства, читалищни секретари, магазинери, клубове на пенсионера -всички хора при които се разпространяваха диплянките за инициативата, заедно със хората , които взеха диплянките в къщи и ще ги донесат при семействата.
Всеки проект, всяка инициатива да се направи, необходимо време за подготовка През това време се проверяват доставчиците, фирмите за външни услуги, подготвят се материалите за визуализация на проекта, подготвят се материали за провеждане на инициативата. За да се проведат обучителните семинари с децата и младежите и фокус групите с институциите и родителите, необходимо бе предварително да се поръчат тефтери , химикали с логото на Европейския съюз и логото на проекта за Глобално образование на местно ниво, материали за децата и младежите /съгласно договорения бюджет/. Родителите на всеки от преките непълнолетните и малолетните участници в инициативата подписаха декларация за съгласие за участие на децата им в обучително-информационните семинари, като за тази цел се разясни на родителите ползата от това за тях и децата. Родителите са важна част от инициативата, но са непреки участници в нея.

По време на инициативата са проведени пет обучителни семинара по един от всеки партньор по проекта. В края на всеки обучителен семинар Мюзеям Али-председател на ЖРС „Хаячи“ обобщава всичко до настояще време случило се и се раздадоха топли сандвичи на всички участници в обучителния семинар.
По време на провеждането на обучителния семинар направен снимков материал, попълнени списъци на присъстващите, обратни връзки. Като за финал направени бяха общи снимки на децата заедно със екипа.

Непреки участници в инициативата:
Предварително бе планирано провеждане на фокус групи с родители-авторитетни личности, чиято дума в обществото се чува, с представители на институции: община, училище, услуги в общността. Но по време реализиране на дейностите по инициативата на ЖРС „Хаячи“ се откроиха две групи , които се споменаваха на често в дискусиите. Това са учителите и представителите на Дирекции на социално подпомагане– отдели закрила на детето. За екипа на ЖРС „Хаячи“ бе много важно да чуем, какво мислят те по въпроса с ранните бракове.

На 21.11.2018 г от 14.00 часа проведохме фокус група с учители, директори на трите училища, учениците от които приеха участие в обучителните семинари.

На 22.11.2018.г от 11 часа проведохме фокус група с представителите на ДСП и ОЗД. Поканихме представители на три Дирекции социално подпомагане и отделите закрила на детето това са: Дирекция за социално подпомагане гр. Нови пазар и ОЗД Нови пазар, Дирекция за социално подпомагане гр. Каолиново с ОЗД Каолиново, Дирекция за социално подпомагане гр. Провадия със ОЗД Ветрино.

Телевизия „Часът на Нови пазар“ е общинска телевизия и предава всеки вторник и четвъртък за гр. Нови пазар. КАТО ПАРТНЪОР В ИНИЦИАТИВАТА ТЕЛЕВИЗИЯТА ИЗИГРА ВАЖНА РОЛЯ в достигането до колкото може повече хора за целите на инициативата и на проекта Глобално образование на местно ниво като цяло. Репортерите излъчиха цяло предаване за инициативата, като бяха взети интервюта от тримата членове на екипа на сдружението, провеждащо я. В предаването бяха използвани снимки от всички обучителни семинари и фокус групи. ,представена бе диплянка, разработена и изготвена за провеждане на инициативата „Продължи напред–сбъдни мечтите си“ по Цел 5: Равноправие и овластяване на жените и момичетата и Подцел 5.3. Премахване на всички вредни практики, като ранни и принудителни бракове. Паралелно с това във Фейсбук страницата на читалище „Нови пазар“ и в “youtube.com” се публикуват всички предавания на тази телевизия. Телевизията направи репортажи за инициативата, информира населението за целите и за ползата от инициативата, тя няма пряко да участие в обучителния процес, но промотира инициативата сред населението на община Нови пазар.

Публикации във Фейсбук страницата в групата на Глобалното образование на местно ниво и на страницата на ЖРС „Хаячи“. В хронологичен ред бяха публикувани петте обучителни семинара , двете фокус групи с представителите на училищата, дирекции социално подпомагане, отдели за социално подпомагане–отдели закрила на детето. Публикувано също и предаването на Телевизия „Часът на Нови пазар“, посветено на инициативата на ЖРС „Хаячи“ по проект на Глобалното образование на местно ниво „Продължи напред–сбъдни мечтите си“.

Разработени, изготвени и разпространени на 200 броя диплянки.

Диплянките се разпространиха по населените места в кметствата, в училищата, в читалищата, в общината, сградата на ЦОП Нови пазар и други места, които се посещават от младежите и техните родители. Съдържанието на диплянките цели да запознае обществеността с инициативата, като прави анонс за целите в Глобалното образование и в частност и на местно ниво.

 1,731 прегледа общо,  2 днес

Facebook коментари
Споделете тази статия

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *