ПРОЕКТ „И РОМСКИТЕ ЖЕНИ И МОМИЧЕТА МОГАТ“

ФИНАНСИРАН ОТ БЪЛГАРСКИЯ ФОНД НА ЖЕНИТЕ

По Конкурс за млади жени и момичета
На стойност 2960 лв
Изпълняван в период от 01.08.2018 до 31.03.2019 г
В гр. Нови пазар, Община Нови пазар, област Шумен

Целта на проекта провокиране на жените и младите момичета да разберат, че живота и бъдещето зависи от тях и в техните ръце . Промяна на нагласите на трите групи жени и момичета, които живеят в различен социален стандарт, но имат нужда от подкрепа за да тръгнат напред и взаимно да си помогнат.

 1. Сформиране на екипа за управление на проекта и реализиране на дейностите.
  2. Разработване на информационни материали за проекта, визуализиране на проекта.
  3. Мотивиране за включване на ромски жени и момичета в проекта.
  4. Провеждане на групови работи с представителките от преките целеви групи.
  5. Подготовка за провеждане на Дискусии.
  6. Дискусия на тема: Повишаване на знания и умения на представители на ромската общност от Община Нови пазар за защита на техните интереси.
  7. Дискусия “Равни възможности на ромската жена“.
  8. Приключване на проекта, отчитане.
И ромските жени и момичета могат

Каква промяна постигнахме с изпълнението на проекта
По време на реализиране на дейностите по проекта „И ромските жени и момичета мога…“ успяхме да променим нагласите едни към други, да мотивираме неактивните задоволените жени и момичета да се включат за каузата, да се слеят със другите, да излязат от „своя кръг“, две от тях кандидатстваха в Шуменския университет и са студентки първи курс по специалности социални дейности и педагогика. Малките момичета се мотивираха да учат, следвайки примера на „каките“, а жените от маргинализираните семейства излязоха от къщи, мотивирани бяха да се включат в курсове за квалификация и преквалификация, някои от тях ще започнат работа като озеленители към община Нови пазар от 01.04.2019 г. Но най важната промяна бе приемането на различието, неосъждането на другите, а подкрепа. Успяхме да съберем групите заедно, за да вършат различни неща, да споделят, да говорят. Много важен отзвук имаше в цялата общност в кв. „Дружба“. Тъй като бенефициентите в проекта освен посещенията в Центъра споделяха на свои близки, приятели, комшии за дейностите в проекта. Това пролича, когато приключихме проекта със последна сесия за да благодарим на всички за активното участие и им връчихме благодарствено писмо. След срещата и на следващия ден над 16 момичета, жени, свекърви със снахите си идваха да питат как да се включат в проект.


Трудно бе мотивирането на жени и момичета задоволени материално, които не ги вълнуваше нищо, нямаха интерес към нещата, които предлагахме. Обаче, когато разбраха, че ще работят заедно със представителки от маргинализираните семейства се оказа още по трудно. Отначало не искаха да идват при нас, после не искаха да седнат на една маса със другите под претекст, че другите са мръсни и миришат. Но постепенно след време нещата се промениха, задоволените започнаха да свикват с другите, а маргинализираните започнаха да идват по чисти, с изпрани дрехи, изкъпани. Тази промяна ставаше бавно, но се усещаше, като накрая заедно и трите групи работиха спокойно, без проблеми, и се наблюдаваше екипност в действията им. Всяка една от групите успя да се слее със другите групи, като в края на проекта се чувстваше приятелство сред участниците.

Успяхме да мобилизираме мрежата си от контакти , включихме в проекта много хора, институции. Създадохме партньорство със Радио Шумен, до сега не сме го правили, от сега нататък те ни търсят и работим заедно.
Опита, който натрупахме при реализирането на проекта ни дава увереност, че можем да продължим работата по темата. Положителните резултати ни мотивират, да експериментираме и занапред със неща, които на пръв поглед може да изглеждат непостижими. Щом успяхме да мотивираме участниците от трите групи да вземат участие в проекта и да променят нагласи, да успеят да пречупят в себе си насложеното от времето отношение към други лица , лица в неравностойно положение, да излязат от „черупката си“ и да разкрият своя потенциал.

Директните бенефициенти по проекта са всички от етнически малцинства, от тях са:
– 23 жени/ 10 жени от маргинализирани семейства, 8 жени от презадоволените семейства, 5 жени от традиционните семейства/;
– 29 момичета /10 броя от маргинализираните семейства, 8 броя от презадоволените семейства, 11 броя от традиционните семейства/
Задачата, която си бяхме поставили и от опита който имахме досега знаем, че работата по промяна на нагласи отношения се прави в по-малки групи. Една група от 5-6 човека е напълно достатъчна за тази цел.

Тъй като се налагаше да работим интензивно със всеки от участниците в началото индивидуално, после в малки групи и накрая заедно в една група, група от 15- 20 участници напълно достатъчна за постигане на добри резултати. По тази причина определихме групите от жени и момичета от различен статус за участие в проекта. Имаше момичета и жени които не участваха във всички групови работи ателиета, дискусии и кръгли маси, по тази причина увеличи се броя на преки участници в проекта.

Конкретните ползи от реализиране на проекта за директните ползватели са:

Участие в дейностите по проекта;
Спазване на поетите ангажименти при изпълнение на проекта ;
Промяна на нагласите към живота и в частност към представителите на другите групи в проекта;
Започване на обучение в Шуменския университет на два броя участници;
риемане на различията и промяна на отношенията към представителите на другите групи,
мотивиране за промяна на момичета, които учат в училище, и им предстои да изберат своя път в живота-
Участие в дейностите по проекта;
Спазване на поетите ангажименти при изпълнение на проекта;
Промяна на нагласите към живота и в частност към представителите на другите групи в проекта;
Следване на добрия пример в живота и намиране на правилното решение на него.

Мотивиране за промяна на жени и момичета от маргинализираните семейства, за които не е ценност образованието, не е ценност здравеопазването, няма традиции в семейството, има ранен брак:
Участие в дейностите по проекта;
Спазване на поетите ангажименти при изпълнение на проекта;
Промяна на нагласите към живота и в частност към представителите на другите групи в проекта;
Следване на добрия пример в живота от представителите на другите групи участници в проекта и намиране на правилното решение на него .
Промяна на нагласите относно образованието –включване в курсове за квалификация;
Промяна на нагласите относно заетостта –осъзнаване на ползата от заетост и излизане от капсуловноста ,търсене на начини за това.
Чувство за значимост и важност за представителките от тази група наравно със представителките от другите двете групи, участниците в проекта
Подражание и стараене да се възприемат от другите участници /чисто облечени, сресани, изкъпани, усърдно се трудят по време на ателиетата и вземат активно участие в дискусиите/.

Публикации в медии 2 броя, линкове към постове в социалните мрежи, видеа.

Ние сме много благодарни на БФЖ за оказаната подкрепа при реализиране на този проект. Ние сме малка организация от провинцията и много трудно можем да стигнем до проекти със голяма стойност. За проекти по ОП програми не можем да се борим, тъй като сме организация в обществена полза и нямаме достатъчни оборотни средства за това. Така че проектите на БФЖ за нас са шанс и глътка въздух за реализиране на дейности, решаване на проблеми на общностите в които работим.
Колегите от БФЖ са точни, коректни, доволни сме от партньорството ни и смятаме и занапред да се възползваме от конкурсите на фонда.
Ярко жълтите листи, които се размахваха по целия квартал от участниците в проекта направили са такова силно впечатление на хората, че има доброволци ,които искат да работят също. Смятаме това за голям напредък на проекта и ще го споделяме като добра практика. А доброволците приобщихме към подготовката за седмицата за Международния ден на Ромите 8 април. Едните ще правят покани за гостите, другите ще ремонтират костюмите за детския танцов състав към сдружението, третите ще трениран с децата за концерта. Мислим на тържеството да им връчим също благодарствени писма за участие. В същото време ще споменем за проекта, финансиран от БФЖ и за ползата от него.

 792 прегледа общо,  1 днес

Facebook коментари
Споделете тази статия

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *