Проект Глобално образование на местно ниво CSO-LA/2017/388-120

Продължителност 01.09.2020-30.11.2020 г.
На стойност 5 510,00лв
Местни партньори:
• Професионална гимназия по селско стопанство;
• Център за обществена подкрепа Нови пазар„
• Община Нови пазар
ЦЕЛ 11: Трансформиране на градовете и селищата в приобщаващи, безопасни, адаптивни и устойчиви места за живеене
Под цел 1. Осигуряване на достъп за всички до подходящо и безопасно жилище и основни услуги на достъпна цена, както и подобряване, хигиенизиране и модернизиране на бедните предградия.
Основна цел: Инициатива за ангажиране на млади хора за бъдещото на нашия град, за това какъв да е градът ни и предложения за достъп за всички до подходящо и безопасно жилище и основни услуги на достъпна цена, както и подобряване на съществуваща инфраструктура.

Специфична цел 1.Мотивиране на младите хора да се включат в Срещите и обученията по Цел 11
Специфична цел 2.Даване на гласност за проблема – Осигуряване на достъп за всички до подходящо и безопасно жилище.

Преките участници са представители на следните училища и потребителите на услуги:
• Професионална гимназия по селско стопанство;
• Център за обществена подкрепа Нови пазар„
• Община Нови пазар
Общо преки участници в Срещите от всички гореизброени институции 75/90 младежи и представители на институции и 30 броя участници в обученията.

Непреки участници
• Ръководство но община Нови пазар, общински съветници -10бр
• Родители на всички преки участници в проекта- 100 броя;
• Учители, социални работници, директори, персонал на училищата и услугите – 20 броя
• Зрители на телевизия „Часът на Нови пазар“ -над 500 човека;
Телевизия „Часът на Нови пазар“ е общинска телевизия и предава всеки вторник и четвъртък за гр. Нови пазар, паралелно с това в Фейсбук страницата на Читалище Нови пазар се публикуват всички предавания на тази телевизия.

 1. Проведени са 6 срещи. Срещите се започваха със запознаване с Цел 11 и под целите на Глобалното образование , ще се дискутира относно градското развитие на гр. Нови пазар. Бяха огласени общинските стратегии за развитие на община Нови пазар и града в частност. По време на Срещите участниците се разделяха на групи и им се даде задание да направят предложения за развитие на гр. Нови пазар. За всички срещи ще има необходими документи присъствени списъци, снимки и други материали.
  2.Паралелно със срещите се проведоха две обучения със младежи по темата на Глобалната образование, в това число и по Цел 11 Трансформиране на градовете и селищата в приобщаващи, безопасни, адаптивни и устойчиви места за живеене. Обученията бяха по подцел 1 от Цел 11 като в обученията бяха включени и теми от поп фолк културата сред младите хора, какво слушат, какво ги вълнува и др.
  Като резултат от направеното от младежите се направиха макети на следните съоръжения :
  1.Детски увеселителен център /детска сладкарница със детски кът за млади майки със малки деца/,
  2.Картинг писта/за младежи , търсещи изживявания,
  3.Градски басейн/със детски басейн за деца без увреждания и с увреждания/ ,
  4.Облагородяване на подхода към кв. „Дружба“ от града/съществува подход към квартала , който представлява един вид стъпала, опасен участък, тъй като особено пред есенно зимен период опасно за падане , а целия квартала преминава през този участък при слизане в града и обратно/.
  Последната Среща бе запланирана като представяне на макетите пред ръководството на Община Нови пазар. Поради нагнетилата се обстановка в област Шумен и в Нови пазар наложи се да представим на ръководството в много тесен кръг макетите. След представяне на проектите пред Кмета на града и председателят на Общинският съвет, получихме уверение, че проектите им имат реални шансове да бъдат реализирани в най- скоро време
  Заснехме малък филм по проекта на Глобалното образование на местно ниво на Сдружение „Хаячи“ „Моят град“ с помощта на доброволци и членове на сдружението. Филма обхваща всички дейности и ще се разпространи и се предостави на Фондация С.Е.Г.А, на община Нови пазар, на телевизия „Часът на Нови пазар“. Филма ще се демонстрира пред общинските съветници в община Нови пазар преди вземане на решение за градското развитие и пред младежите, участниците в проекта, когато ще позволи извънредната обстановка в общината и региона, във връзка с заразяването от Короновирус.
  Всички дейности по проекта се проведоха при строго спазване на мерките за безопасно и недопускане от заразяване от короновирус. Залата, всички мебели и техниката бяха предварително дезинфекцирани. Помещението беше периодически проветрявано. За тази цел бяха закупени дезинфектиращи препарати, предпазни материали за всички участници в проекта.

 16,994 прегледа общо,  10 днес

Facebook коментари
Споделете тази статия

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *