Проект „Моят дом – моята крепост“, финансиран по линия на Гражданско обединение „Равни БГ”.  

Проектът се реализира в периода от 01.07.2021г. до 31.10.2021г.

Липсата на документ за жилището води до голям проблем за обителите му и ги обрича на бедност по причина, че те не могат по никакъв начин да се реализират –  не могат да започнат работа, да се регистрират като безработни,  да влязат в социалната система/ за получаване на социални помощи и добавки за деца и семейства/. Голям процент от гражданите от ромски произход не могат да изпълнят новите изисквания на Закона за гражданската регистрация, а именно – да представят в службите ЕСГРАОН актове за собственост или наемни договори за имотите, които обитават. В резултат на това същите не могат да получат удостоверения за постоянен адрес, които да представят в поделенията на МВР и съответно – да подадат заявления за издаване на лични карти. Виждайки този проблем Сдружение „Хаячи“ разработи тази застъпническа инициатива, която нарече „Моят дом – моята крепост“ за да даде гласност за проблема и да мотивира общинското ръководство да вземе мерки. Картографирането на общностите от Община Нови пазар ще даде ясна картина за проблема, който да можем да адресираме към Общинското ръководство и Общинския съвет на община Нови пазар за решаване. Целите на инициативата е чрез картографиране на общностите в община Нови пазар да придобием реална картина за броя семейства без документи за обитаваните жилища, след което да застъпничим пред ръководството на Общината за промяна в ситуацията и подкрепа на тези семейства в решаване на проблема. Гражданско обединение „Равни БГ”  работи за развитието на общество, което подкрепя равноправието и солидарността между хората в България, вдъхновява гражданската инициативност и взаимната подкрепа. Човешки права в действие е обща инициатива на  гражданските организации, които вярват, че по-добрият живот зависи от всеки от нас. Затова ние, като част от това обединение работим за това , на семействата от уязвими общности, които нямат документи за жилищата да им се помогне да си оформят документите, което ще позволи и на следващите поколения на тези семейства да са важна и неотменна част от обществото в България.

Мотото на проекта – Стабилен дом – предпоставка към „Щастие в семейството“.

 147 прегледа общо,  1 днес

Facebook коментари
Споделете тази статия

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *