На 21.09.2023г. в гр. Нови пазар се проведе регионален форум – дискусия по проект „Застъпничество за децата от 0 до 3 години, живеещи в бедност“. Във форума взеха участие представители на различни институции от Шуменска и Варненска област. Присъстваха 55 участника: здравни медиатори от гр. Нови пазар, гр. Шумен, гр. Каолиново, гр. Каспичан и гр. Провадия; представител на МБАЛ – Шумен, директори на ДСП – гр. Нови пазар, гр. Девня и гр. Каолиново, които бяха придружени от началници на ОЗД. Представители на социални услуги от гр. Шумен, гр. Каспичан, гр. Нови пазар, с. Памукчии. Представители на общинска администрация от гр. Нови пазар и гр. Каспичан. Представени бяха презентация по проекта, анализ от анкетирането на АГ специалисти и кратко видео за здравно неосигурените жени.

За осигуряване на безрисково майчинство всяка жена има право на достъп до здравни дейности, насочени към осигуряване на оптимално здравословно състояние на жената и плода от възникване на бременността до навършване на 42-дневна възраст на детето. 7000 бебета годишно се раждат от бременности, непроследени от медицински специалист.

*данните за 2021 г. са до 30 септември 2021г.

Застъпнически инициативи, които са проведени са работни срещи с Български Лекарски Съюз, Национален Център за Обществено Здраве, Майчин дом, Парламентарна здравна комисия, МЗ и получена подкрепа. Внесена петиция с 3700 подписа на хартиен носител и 301 електронни подписа за промяна на Наредба 26 в МЗ – април 2022г.

Междуинституционална среща в Парламента на 13 май 2022 – “Непроследената бременност –проблеми и възможности“ – 50 участника

Проведени регионални форуми – Силистра, Русе, Разград, Търговище, Сливен, Бургас, Ботевград, Харманли, Кюстендил, Перник и др. – 342 участника.

Резултатите, които се постигнаха са:

  • Промяна на Наредба 26 на Министерство на здравеопазването – отразена в Държавен вестник от 26.08.2022г.
  • До 4 броя прегледи при акушер гинеколог;
  • 4 броя лабораторни изследвания;
  • Оказване на болнична медицинска помощ по клинична пътека № 001 „Стационарни грижи при бременност с повишен риск“;

През периода юни-август 2023 г. екипът на проект “Застъпничество за деца от 0 до 3 години, живеещи в бедност“, проведе кратка анкета със специалисти по акушерство и гинекология, за да провери какви са нагласите към промените в Наредба 26. Отзоваха се 22 лекари от различни населени места, включително Търговище, Сливен, Кюстендил, Пазарджик, Велинград, Септември, Ракитово, Ботевград, Шумен, Добрич, Твърдица и др.

Препоръки на АГ специалистите:

• въвеждане на качествено здравно образование в училище;

• покриване на разходите за лекарства за уязвимите групи;

• увеличаване броя на прегледите на 8 и разширяване на пакета с изследвания;

• облекчаване на процедурите за възстановяване на средствата за дейности, извършени по наредбата;

• разрешаване на софтуерните проблеми с издаването на направления на здравно неосигурени бременни жени;

• провеждане на постоянна информационна кампания сред целевите групи и сред АГ специалистите и лабораториите;

Проучването е част от проект “Застъпничество за децата от 0 до 3 години, живеещи в бедност“ и е част от проект за подобряване на майчиното и детското  здраве сред ромска общност „С грижа от 0 до 3“, който се изпълнява с финансовата  подкрепа на фондации „Тръст за социална алтернатива“, „Отворено общество“ и  „Портикус“.

 1,292 прегледа общо,  1 днес

Facebook коментари
Споделете тази статия

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *