На 26 и 27 март 2024г. в сградата на КСУ – ЦОП „Хаячи“ гр. Нови пазар се проведе обучение на тема „Овластяване на здравни медиатори и жени от общността за разпознаване на насилието, основано на пола и трафика на хора с цел сексуална експлоатация“. Водещи лектори бяха г-жа Камелия Димитрова – изпълнителен директор „Дигнита“, г-жа Анна Николова – фондация „SOS – семейства в риск“ и г-жа Сирма Георгиева – психотерапевт, а модератор на обучението г-жа Цвета Петкова от НМЗМ. В обучението взеха участие здравни медиатори от региона, екипа по проект „Бъдеще за децата в община Нови пазар“, представители на сдружение „Хаячи“ и образователни медиатори от училищата в гр. Нови пазар.

В обучението се представи информация за какво представлява насилието, основано на пола? Как да разпознаем признаците на ранен етап? Как да потърсим подкрепа? Разгледаха се рискови фактори към насилие, основано на пола: Употреба на психоактивни вещества. Друга важна тема, която се обсъди е трафик с цел сексуална експлоатация, рискови фактори и механизми на въвличане. Как да потърсим и насочим подкрепа.

Приоритетите на фондация „Дигнита“ са в областта на превенцията на трафика на хора и на предоставянето на средства за защита и помощ на жертвите. „Дигнита“ има за цел: – да предоставя експертен опит и да насърчава разработването на основани на правата политики за борба с трафика на хора; – да предоставя знания и да развива умения на високорисковите групи да разпознават и избягват ситуации, които могат да доведат до трафик и експлоатация; – да подкрепя социалната реинтеграция на жертвите чрез предоставяне на правна помощ и мерки за икономическо овластяване; – активизиране на участието на частния сектор в широка партньорска мрежа за борба с трафика на хора.

 1,152 прегледа общо,  1 днес

Facebook коментари
Споделете тази статия

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *