Създаване на условия за устойчиво социално-икономическо развитие на територия на 10 общини от две области.

От област Шумен – Нови пазар, Каспичан, Никола Козлево, Каолиново, Венец.

От област Варна – Ветрино, Провадия, Дългопол, Девня и Белослав.

• Развиване и утвърждаване на духовните ценности, гражданското общество, здравеопазването, образованието, науката, културата, технологиите, физическата култура;
• Подпомагане на уязвимите групи, насърчаване на тяхната социална интеграция и личностната им реализация;
• Защитаване на човешките права, в частност – на жените и децата, на лица преживели насилие.

 768 прегледа общо,  1 днес