ПРОЕКТ
ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ
НА СДРУЖЕНИЕ „ХАЯЧИ“ С ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ , ФИНАНСИРАН ОТ БЪЛГАРСКИЯ ФОНД НА ЖЕНИТЕ

Проекта се реализира от 01.01.2021г до 31.12.2021г със тенденция продължение на подкрепата и през 2022г.
Стойността на подкрепата 14 801,86лв

Близо 173 000 лв. се разпределиха между 5 организации, работещи за правата на жените, за укрепване на капацитета и стратегическото им развитие.

Български фонд за жените финансира 5 от общо 34 организации, участвали в двете фази на пилотната Конкурсна процедура за финансиране на организационните и административни нужди (core funding) на организации, които работят в защита правата на жените и равнопоставеността на половете в България.

Между тях са разпределени общо 172,578 лева в рамките на една година, с което да укрепят своя капацитет, разширят екипа си и развият дейностите си за подкрепа на различни уязвими групи жени и момичета.
Сред класирали се организации:
Сдружение „Хаячи“- развиват и усъвършенстват дейности в рискови общности в гр. Нови Пазар и селата от областите Шумен и Варна. Те работят за интеграция на ромски момичета и жени, като в основата на сдружението заляга идеята за правото на достоен живот на момичета, жени и семейства с деца в риск. Те ще получат финансиране в размер на 14,801 лева.
Програмният екип и Настоятелството на Български фонд за жените утвърдиха финалистите след селекция на две фази, където кандидатурите бяха оценявани по редица критерии, сред които: връзка на целите и дейностите на организациите с приоритетите на Конкурсната процедура; тематични области на работа и интерсекционалност; целеви групи на организациите и тяхното участие в процесите на вземане на решения; ясен план за развитие на организацията и потенциал за постигане на социална промяна и др.
Бяха осъществени и онлайн срещи с представители на организациите за обсъждане на целите, индикаторите за успех, бюджетните пера, визията и възможностите за допълнителна подкрепа.


Проекта насочен за повишаване на капацитета на сдружението и са заложени Цели за постигане на тези резултати.

Цел 1. Повишаване на капацитета на сдружението, чрез закупуване на офис техника за нуждите на сдружението.

Дейност: 1.Закупуване на офис техника за нуждите на сдружението. Офис техниката е крайно необходима за функционирането на сдружението, тя е средство за комуникация, особено в условие на криза .
Дейност 2 . Организиране на онлайн срещи. Закупеното оборудване може да се използва за онлайн срещи, за участие в обучения, срещи, и др.
Времева рамка: Изпълнение на първата дейност е месец втори от стартирането на проекта.
Втората дейност ще се изпълнява през целия период на реализиране на проекта и дълго време след това.
Очакван/и резултат/и: При всички дейности на сдружението ще се използва оборудването

Цел 2. Поддържане на общността

Дейности:1. Организиране на Срещи „по женски“-срещи за споделяне , взаимопомощ.
Дейност 2. Консултиране на млади жени и момичета по различни въпроси.
Дейност 3. Организиране на обучения за млади жени за квалификация, по заявки на жените.
Времева рамка: от месец четвърти от стартирането на проекта
Очакван/и резултат/и: Приобщаване на жените и момичетата към общността, сплотяване, помощ за реализация.

Цел 3. Промяна в местните политики на нагласите към жената.

Дейност 1. Разработване на стратегии за социална промяна сред жените, с фокус върху ромските;
Дейност 2. Проучване за нуждите на ромските жени и момичета за реализиране в живота
Дейност 3. Разработване на програми за реализиране на ромските жени в обществото.;
Дейност 4. Организиране на „Между общинска конференция за ролята на жените в обществото“

Времева рамка: през 2022 г в края на проекта
Очакван/и резултат/и: Разработени стратегическите документи в полза на жените от община Нови пазар и околните общини.

В бюджета на проекта са заложени средства за Сайт, който до сега сдружението нямаше.

 1,651 прегледа общо,  5 днес

Facebook коментари
Споделете тази статия

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *