Развиване и усъвършенстване на дейности в рискови общности. Интеграция на уязвими групи за постигане на равнопоставеност и благоденствие на гражданското общество.

В основата на работата на сдружение „Хаячи”, заляга идеята за равнопоставеност и право на достоен живот на всеки член на обществото: деца, момичета, момчета, жени и семейства с деца в риск!

 1,027 прегледа общо,  2 днес