Запознайте се с екипа на сдружение „ХАЯЧИ“

МЮЗЕЯМ АЛИ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕ „ХАЯЧИ“

Мария Николова

МАРИЯ НИКОЛОВА

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕ „ХАЯЧИ“

МЮРВЕТ КАРАНИ

Член на управителния съвет на сдружение „ХАЯЧИ“ и здравен медиатор към Община Нови пазар

ЮСЕИН ШАКИР

Социален работник в ЦОП и член на сдружение „ХАЯЧИ“

АЛБЕНА СТАМЕНОВА

Социален сътрудник в ЦОП и член на сдружение „ХАЯЧИ“

БОНКА ТИХОМИРОВА

Социален сътрудник в ЦОП и член на сдружение „ХАЯЧИ“

ВЕНЕТА СТОЯНОВА

Социален педагог в ЦОП и член на сдружение „ХАЯЧИ“

ЕЛИС ХАСАНОВА

Член и доброволец на сдружение „ХАЯЧИ“

МАРИЯ МИХАЙЛОВА

Психолог в ЦОП и член на сдружение „ХАЯЧИ“

МАРИЯ ХРИСТОВА

Социален работник в ЦОП и член на сдружение „ХАЯЧИ“

НУРТЕН ДЖЕВДЖЕТОВА

Медицинска сестра в ЦОП и член на сдружение „ХАЯЧИ“

СУЗАНА БОРИСЛАВОВА

Здравен медиатор към община Нови пазар и член на сдружение „ХАЯЧИ“

ФЮЛИЯ МЕТИН

Социален сътрудник в ЦОП и член на сдружение „ХАЯЧИ“

ДЕНКА СЕЙКОВА

Педагог логопед в ЦОП и член на сдружение „ХАЯЧИ“

ВИЖДАН СЕБАЙДИН

Социален сътрудник в ЦОП филиал Каолиново и член на сдружение „ХАЯЧИ“

 1,531 прегледа общо,  1 днес