Сдружение „Хаячи“ получи покана за проектни предложения в подкрепа на Националните ромски платформи, които се очаква да насърчават и улесняват диалога, взаимното учене, сътрудничеството, прегледа на изпълнението на политиките, между всички национално заинтересовани страни по въпросите на приобщаването на ромите. Финансираната програма е „Права, равенство и гражданство“ (2014-2020) на Европейския съюз.

Основната цел на проекта да допринесе за по-нататъшно укрепване на процеса на диалог и сътрудничество между заинтересованите страни и насърчаване на приобщаващи политики чрез Националната ромска платформа. Целите групи са ромски общности, включително граждански организации, неформални групи и лидери, медиатори, младежи, жени и др. Също национални, регионални и местни власти, публична администрация и др.

Програма „Права, равенство и гражданство“ (2014-2020) на ЕС защитава правата и свободите, на които хората имат право съгласно законодателството на ЕС. Една от приоритетните области е пълното приобщаване на ромите в европейското общество.

Програмата си поставя следните цели:

  •  Насърчаване на недискриминацията;
  •  Борба с расизма, ксенофобията, хомофобията и други форми на нетърпимост;
  •  Насърчаване на правата на лица с увреждания;
  •  Насърчаване на равенството между мъжете и жените, утвърждаване на принципа за равенство между половете;
  •  Предотвратяване на насилието срещу деца, младежи, жени и други рискови групи;
  •  Утвърждаване на правата на детето;
  •  Осигуряване на защита на лични данни;

Продължителността на проекта е 24 месеца, април 2021г. – март 2023г.

 1,354 прегледа общо,  1 днес

Facebook коментари
Споделете тази статия

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *